Oferta

 • Wycena nieruchomości
 • Wycena maszyn i urządzeń
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Wycena projektów deweloperskich
 • Wycena praw majątkowych
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • Wycena praw zobowiązaniowych
 • Analiza rynku nieruchomości
 • Wycena służebności przesyłu - odszkodowania
 • Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 • Wyodrębnianie lokali w budynkach wielorodzinnych 

  Wyceny nieruchomości, maszyn, urządzeń oraz pojazdów wykonujemy dla następujących potrzeb i celów:

  • sprzedaży czy negocjacji,
  • zabezpieczenia kredytów bankowych,
  • zabezpieczenia pożyczki,
  • zabezpieczenia umowy leasinguj,
  • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
  • podziału majątku,
  • ubezpieczenia nieruchomości,

  oraz wszelkie inne cele indywidualne.

Zdjęcie Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

  Problematykę prawną związaną z wartością przedmiotu wyceny regulują postanowienia wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów…
Zdjęcie Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości

Sporządzamy analizy rynków lokalnych i regionalnych zarówno nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych. Analiza rynku przedstawiana jest w formie opinii i…
Zdjęcie Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Podstawowe definicje : Wartość rynkowa maszyny definiowana jest jako kwota pieniężna, którą potencjalny kupujący będzie skłonny zapłacić sprzedającemu w zamian…
Zdjęcie Wyodrębnianie lokali w budynkach wielorodzinnych

Wyodrębnianie lokali w budynkach wielorodzinnych

  Co należy rozumieć pod pojęciem prawny podział budynku? Wynikiem takiego podziału jest powstanie przynajmniej dwóch nowych nieruchomości. Formą podziału…
Zdjęcie Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.…
Zdjęcie Wycena służebności przesyłu - odszkodowania

Wycena służebności przesyłu - odszkodowania

Jak wynika z pkt 1.2. Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego KSWS – „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie…
Zdjęcie Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się w związku z działaniem różnorodnych przyczyn o charakterze społecznym, prawnym lub ekonomiczno-finansowym. Przeważnie wycena przedsiębiorstwa konieczna…
Zdjęcie Wycena projektów deweloperskich

Wycena projektów deweloperskich

Wycena projektów deweloperskich polega na określeniu wartości przyszłej nieruchomości uwzględniając projekt deweloperski w zestawieniu do kosztów danej inwestycji. Głównym celem…