Oferta firmy

Jak duży kredyt?

Zgodnie z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Zarząd banku ustala poziomy wskaźnika LtV. Wskaźnik LtV określa adekwatność zabezpieczenia do długu.

W przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: 80% lub 90% w przypadku, gdy dla części ekspozycji przekraczającej 80% LtV ustanowiono np. odpowiednie ubezpieczenie.

W przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych wartość wskaźnika LtV w momencie udzielenia kredytu nie powinna przekraczać poziomu: 75% lub 80% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LtV ustanowiono np. odpowiednie ubezpieczenie.

Oznacza to, że starając się o kredyt zabezpieczony hipotecznie poziom maksymalnej kwoty kredytu nie może przekroczyć odpowiednio 80%, 90% lub 75% wartości nieruchomości określonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego w operacie szacunkowym.

Dowiedz się więcej

Skąd dokumenty ?

Do sporządzenia operatu szacunkowego wymagane jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które w zależności od rodzaju nieruchomości wymieniono w zakładce „wymagane dokumenty”.

Podstawową informacją wymaganą przez Rzeczoznawcę Majątkowego jest numer księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Jeżeli nie znają Państwo numeru księgi wieczystej, mogą go Państwo ustalić na podstawie treści aktu notarialnego dotyczącego nabycia danej nieruchomości lub na podstawie danych zawartych w rejestrze gruntów.

Wypis z rejestru gruntów i budynków, podobnie jak i wyrys z mapy ewidencyjnej, można uzyskać w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości. Na potrzeby sporządzenia operatu szacunkowego, jak i dla większości banków, wystarczy uproszczony wypis z rejestru gruntów lub wypis, który nie został sporządzony celem wpisu w księdze wieczystej. Istotnej jest to o tyle , że koszt uzyskania takiego uproszczonego wypisu z rejestru gruntów jest dużo niższy.

Treść księgi wieczystej można sprawdzić za pośrednictwem Internetu na portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste. Za pośrednictwem tego portalu można również składać wnioski dot. wpisów w księdze wieczystej. Natomiast fizyczne złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej lub o odpis z księgi wieczystej możliwe jest w Sądzie Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych, właściwym ze względu na lokalizacje nieruchomości.

Dowiedz się więcej
Artykuły
Podział prawny

Podział prawny

Podział prawny, zwany również cywilnym, bazuje na wydzieleniu części nieruchomości i przeniesieniu własności tej części nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz innego właściciela.
Wieczysto-księgowy podział nieruchomości

Wieczysto-księgowy podział nieruchomości

Podział w aspekcie wieczysto-księgowym polega na tzw. manipulacjach, w wyniku których z jednej nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta odłącza się jej część - działkę ewidencyjną i dla tej działki zakładana jest odręb…
Podział nieruchomości budynkowej

Podział nieruchomości budynkowej

W niniejszym rozdziale przedstawię problematykę podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem. W przypadku gdy jest kilku właścicieli takiej nieruchomości, zwykle podział nieruchomości polega na podziale do korzystania z części nieruchomości…
Współpracujemy z:
PKO Bank Polski
Polwell
mBank
Bank Mmillennium
Drobex pasz
Bank Pekao
Raiffeisen Bank
Sklejki
ING
Bank Poczto
Pesa