Podział prawny

Podział prawny

Podział prawny, zwany również cywilnym, bazuje na wydzieleniu części nieruchomości i przeniesieniu własności tej części nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz innego właściciela.
Wieczysto-księgowy podział nieruchomości

Wieczysto-księgowy podział nieruchomości

Podział w aspekcie wieczysto-księgowym polega na tzw. manipulacjach, w wyniku których z jednej nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta odłącza się jej część - działkę ewidencyjną i dla tej działki zakładana jest odręb…
Podział nieruchomości budynkowej

Podział nieruchomości budynkowej

W niniejszym rozdziale przedstawię problematykę podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem. W przypadku gdy jest kilku właścicieli takiej nieruchomości, zwykle podział nieruchomości polega na podziale do korzystania z części nieruchomości…
Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości opiera się na wyodrębnieniu fizycznym z jednej działki przynajmniej dwóch nowych działek. Tak więc, efektem podziału geodezyjnego jest utworzenie nowych działek, które zostały fizycznie wyodrębnione i które …
Przepisy regulujące podział nieruchomości

Przepisy regulujące podział nieruchomości

Podstawowe akty normatywne, obejmujące problematykę podziałów nieruchomości, podzielone zostały przez ustawodawcę w taki sposób, iż każdy określa inny zakres przedmiotowej tematyki.
Podział do korzystania

Podział do korzystania

Rozważając temat podziału do korzystania, należy wspomnieć o zasadzie ogólnej, określonej w art. 206 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, mianowicie „współwłaścicielom nieruchomości przysługuje prawo współposia…