Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się w związku z działaniem różnorodnych przyczyn o charakterze społecznym, prawnym lub ekonomiczno-finansowym. Przeważnie wycena przedsiębiorstwa konieczna jest gdy:

- następuje zmiana właściciela

- oddawany jest majątek w ajencję

- konieczna jest bilansowa aktualizacja wartości składników aktywów i pasywów

- wymagana jest restrukturyzacja majątkowa i finansowa

- dla pozyskania dodatkowych źródeł kapitału obcego

- wymaga tego ocena zdolności kredytowej

- na potrzeby ubezpieczenia majątku i biznesu

- wymaga tego prawo podatkowe…