Wycena projektów deweloperskich polega na określeniu wartości przyszłej nieruchomości uwzględniając projekt deweloperski w zestawieniu do kosztów danej inwestycji.

Głównym celem wyceny projektów deweloperskich jest określenie poziomu zysków inwestora.