Sporządzamy analizy rynków lokalnych i regionalnych zarówno nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych. Analiza rynku przedstawiana jest w formie opinii i stanowić może podstawę decyzji inwestycyjnej.  

Poniżej przedstawiam linki do Raportów o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce publikowanych przez Narodowy Bank Polski :.

www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomości/ceny_mieszkan_12_2021.pdf

www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomości/ceny_mieszkan_09_2021.pdf

www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomości/ceny_mieszkan_06_2021.pdf

www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomości/ceny_mieszkan_03_2021.pdf